ΑΛΛΑΓΗ! ΕΣΤΙΑΣΤΕ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/1/2020 - ACROPOLIS SELECT HOTEL

  • Κατανοήστε καλύτερα τον εαυτό σας και τους άλλους σε περιστάσεις αλλαγών
  • Αυξήστε την ανθεκτικότητά σας και βελτιώστε την ευελιξία σας στις αλλαγές
  • Δράστε με επιτυχία και αποτελεσματικά

Μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος οι συμμετέχοντες μπορούν να:

  • Ενδυναμωθούν να κατανοούν τους άλλους και τον εαυτό τους σε μία κατάσταση αλλαγής
  • Γνωρίσουν τι χρειάζονται και τι θα τους βοηθήσει για να βελτιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητά τους
  • Ενισχύσουν την θετική ανταπόκριση τους τόσο στις εταιρικές αλλαγές, όσο και στις συνεχείς αλλαγές του της αγοράς εργασίας
  • Κατανοήσουν και να μάθουν με βιωματικό τρόπο, ότι οι αλλαγές στην εργασία γίνονται αποκλειστικά και μόνον για λόγους συνεχούς βελτίωσης!
  • Εφοδιαστούν με σύγχρονες γνώσεις και πρακτικές, ώστε να επιτυγχάνουν τους στόχους τους, σε συνθήκες αλλαγών.
  • Γνωρίσουν τη θετική νοοτροπία και οπτική της εργασιακής καθημερινότητας

Εκπαιδεύτρια

Μαρίνα Γιαρένη - www.learning4life.gr